Cégbemutató

A Niveus Consulting Group 100%-ban magyar tulajdonú kisvállalat, ügyfélköre által napi kapcsolatban van kis- és középvállalatok vezetőivel és tulajdonosaival, csakúgy, mint multinacionális cégek hazai, illetve külföldi menedzsmentjével. Tisztában vagyunk a tulajdonosokat leginkább foglalkoztató kérdésekkel, a menedzsment felé támasztott igényeivel és ismerjük a hazai kis- és középvállalati szegmens sajátosságait, a vállalatvezetési gyakorlatot és a tulajdonosokat érintő kihívásokat.

A kis- és középvállalatok tulajdonosai a legtöbb esetben passzív szereplőként találkoznak a cégértékesítés lehetőségével. Egy versenytárs, egy nagyobb külföldi szakmai szereplő, esetleg egy pénzügyi befektető keresi meg őket felvásárlási, befektetési szándékkal, ami az értéken kívül számos egyéb kérdést vet fel. A tulajdonos pontosan nem tudja – habár elképzelésekkel, vágyakkal nyilván rendelkezik - mennyit ér a cége, hogyan zajlik majd a folyamat, mi garantálja, hogy nem lesz kiszolgáltatva „öltönyösök hadának”, biztos a jelenlegi-e a legjobb befektető és kitől kérhet tanácsot, segítséget. Jellemzően ilyenkor fordulnak a tulajdonosok saját jogászukhoz, akik a társaság könyvelőjével és könyvvizsgálójával együtt megpróbálnak eligazodni a hosszú és bonyolult folyamat lépései között. Ebben az esetben általában arra sincs túl sok esély, hogy egy racionális piaci árat érjen el a tulajdonos a tapasztalt befektetőkkel szemben megfelelő felkészültség nélkül, nemhogy maximalizálja a kapott ellenértéket.

A fentiekre alapozva tűztük ki célul, hogy segítünk a kis-és középvállalati szektor tulajdonosainak mind a saját gondolataik, céljaik világos megfogalmazásában, mind a célok eléréséhez szükséges stratégia kialakításában. M&A üzletágunk a kiszállási stratégia kialakításától kezdve a cégértékelésben, tulajdonosi coachingban, cégérték maximalizálásban, befektetői érdeklődés generálásában és végül az eladási folyamat teljes körű menedzselésében kimagasló ár/érték arányú szolgáltatásokat nyújt ügyfelei számára.

Elkötelezett munkatársaink vezető hazai és nemzetközi tanácsadó cégeknél és befektetési alapoknál szerzett kimagasló szakmai tudása, hazai és külföldi befektetői kapcsolataik és piacismeretük, valamint a legkülönfélébb területeken tevékenykedő vállalatok számára nyújtott tranzakciós tanácsadási és üzleti coaching referenciáik és iparági ismereteik biztosítják a megbízás sikerességét.

Küldetésünknek érezzük, hogy szakmai és személyes tapasztalatainkat egyaránt az ügyfél szolgálatába állítva kézen fogva, a legnagyobb értéket teremtve vezessük végig a folyamat egyes lépésein, szem előtt tartva mindenkori érdekeit.


M&A tanácsadás

Az M&A az angol Mergers & Acquisition rövidítése, mely magyarul „összeolvadás és felvásárlás”-t jelent. Ezzel a rövidítéssel jelölt tanácsadás a cégeladáshoz, befektető bevonáshoz kapcsolódó tanácsadói tevékenységeket foglalja magába, melyek rendkívül szerteágazóak lehetnek. Ide sorolhatóak a kapcsolódó pénzügyi, üzleti, stratégiai, könyvvizsgálói, adó és jogi tanácsadás speciális területei.

Magyarországon a cégértékesítés és a hozzá kapcsolódó tanácsadás kevésbé elterjedt, mint a nyugat-európai országokban illetve Amerikában. Ez részben magyarázható a rövid múltra visszatekintő piacgazdálkodással illetve a magáncégek és cégtulajdonosok első generációjával. Célunk, hogy szolgáltatásunkkal támogassuk a tulajdonosokat és segítsük őket a cégérték-növelésben, befektető-bevonásban és a cégértékesítésben rejlő lehetőségek kihasználásban.

 

Milyen kérdésekben segít az M&A tanácsadás:

 • Milyen ellenértékre számíthatok a hosszú évek munkájáért cserébe?
 • Adjam el a céget, esetleg vonjak be befektetőt nagyobb célok megvalósításához?
 • Teljes vagy részleges kiszállás mellett döntsek? Melyiknek mi az előnye vagy hátránya?
 • Adjam el most a vállalkozást, esetleg pár év múlva többet érhet?
 • Hogy zajlik majd le az eladás folyamata? Milyen tanácsadók segítségére lehet szükségem?
 • Hogyan tartsam fenn a kiszállási folyamat bizalmas voltát, hogy ne szenvedjen kárt a vállalkozásom?
 • Milyen információkat oszthatok meg a befektetőkkel? Hogyan kezeljem cégem üzleti titkait?
 • Hogyan érem el a legjobb szerződéses feltételeket?
 • Mi lesz az eladás után? Szerepet kell vállalnom a cég életében a jövőben is?
 • Mi lesz a munkavállalókkal, menedzsmenttel? Mi lesz a cég további sorsa?
 • Hogyan optimalizáljam a cégeladásból származó adófizetést?
 • Milyen magánéleti és vagyoni kérdéseket vet fel egy cég eladása?

 

Mikor érdemes M&A tanácsadást igénybe venni?

A sikeres kiszállás ritkán spontán, sokkal inkább gondosan előkészített folyamat, mely két lépésből áll: a cégeladásra való felkészülésből és magából a cégértékesítésből. Ahhoz, hogy a konkrét befektetői megkeresés pillanatában az eladásról érdemben, a legjobb kilátások mellett tudjunk tárgyalni, érdemes a lehetőségre már jóval korábban felkészülni. Ha nem is jön az áhított befektető, a ráfordított energia hosszú távon mindenképp a vállalat működését javítja és értékét növeli. Kiszállni az üzletből nyilván senkinek sem kötelező, de véleményünk szerint mindegyiküknek kell, hogy legyen egy terve erre az eshetőségre is.

 

Érvek a mielőbbi felkészülés mellett:

 • Elgondolkodtatja a tulajdonost, hogy milyen lehetőségek állnak saját maga és vállalkozása előtt.
 • A cég vagy a tulajdonos életében bekövetkező váratlan események kockázata csökkenthető illetve kezelhető.
 • Magabiztos fellépés, tudatos és átlátható stratégia a befektetőkkel való találkozáskor.
 • Ha a befektető nem is jön, a megteremtett érték megmarad, tovább kamatozik.

 

Miért érdemes tanácsadót igénybe venni?

A cégeladás rendkívül összetett folyamata, amely a cégvezetőkre/tulajdonosokra még úgy is nagy terhet ró a napi operatív feladatok mellett, ha igénybe vesznek tanácsadókat. A tanácsadó igénybevételével jelentősen lehet javítani a tranzakció sikerességét, mert:

 • Rendelkezik a szükséges szakmai, pénzügyi, jogi és adózási ismertekkel.
 • Ismeri a cégértékesítés lépéseit, a gyakori problémákat és kézben tudja tartani a folyamatot.
 • Ért a befektetők nyelvén – tárgyalás- technikai okokból előnyösebb, ha nem a tulajdonos tárgyal közvetlenül a befektetővel.
 • A tulajdonos és befektető közötti jó viszony fenntartása érdekében a „lengéscsillapító” szerepét is betöltheti.
 • Akár stratégiai akár pénzügyi befektetőről legyen szó, általában sokkal tapasztaltabbak a cégtulajdonosnál a tranzakciók részleteit illetően, mely hátrány a tapasztalt tanácsadók segítségével leküzdhető.

 

Díjmentes konzultáció

Együttműködésünk első lépéseként egy kötelezettség- és díjmentes konzultáció keretében találkozunk reménybeli megbízónkkal, mely során célunk, hogy megismerjük és megértsük rövid, közép és hosszú távú céljait, valamint hogy őt is proaktív gondolkodásra sarkaljuk a jövőjét illetően. Átbeszélésre kerülnek a cégtulajdonos főbb motivációi, személyes és üzleti lehetőségei és a rendelkezésünkre álló információk alapján bemutatjuk kapcsolódó szolgáltatásainkat, valamint áttekintjük a lehetséges együttműködésünk területeit.


Tulajdonosi coaching

A cégeladásnak a tulajdonosok szempontjából nem csak üzleti aspektusa van. A cégeladás akkor időszerű, ha a tulajdonos érzelmileg és lelkileg is egyaránt felkészült a vállalat értékesítésére. A tulajdonosi coaching során a cégeladással összefüggő, de elsősorban nem üzleti, hanem élethelyzeti kérdésekben történő eligazodásban tudunk segíteni. A coaching folyamata segíti a tulajdonost abban, hogy megalapozott döntést hozzon, vonatkozzon az akár a cég megtartására, a kiszállásra vagy a kiszállás módjára.

Az exit megtervezéséhez szükséges ismerni a tulajdonos kiszállással összefüggő céljait. Ennek fényében kell minden személyes, üzleti, pénzügyi, jogi és adózási vonatkozásokat is magába foglaló stratégiát és ütemtervet kidolgozni a tranzakcióra a folyamatos üzletmenet szempontjait is figyelembe véve. A coaching segít a pontos célok meghatározásában.

 

A coaching fő területei:

 • rövid távú célok felszínre hozása
 • cégtulajdonosi függőség – a „gyerek” elengedése
 • új célok keresése – mihez kezdjek, ha kiszálltam a cégből?
 • nyugdíjba vonulásra felkészülés

 

A coaching során érintett kérdések közül néhány:

 • Mit kezdjen a kiszállás után megnövekedett szabadidejével? Milyen új életcélokat tűzzön ki maga elé?
 • Mennyi pénzre számíthat a kiszállás után? Ez az összeg elég lesz-e újabb céljai eléréséhez? Ha közel áll a nyugdíjba vonuláshoz, tudja-e fedezni ennek költségeit, marad-e örökség a családnak, tudja-e majd finanszírozni az esetleges egészségügyi kiadásokat?
 • Mi lesz az alkalmazottaival, ügyfeleivel és üzleti partnereivel?
 • Hogyan segítheti elő a vállalat működésének zökkenőmentes folytatását? A folytonosság fenntartása érdekében kell-e vagy lehetséges-e a kiszállás után szerepet vállalnia a vállalat működésében?
 • Hogyan fektesse be a kiszállásból származó hasznát?

Kiszállási terv készítése

A kiszállás tervezése a cégeladási igénytől független abból a szempontból, hogy a cég eladására akkor is érdemes felkészülni, ha nincs konkrét eladási szándék vagy évek múlva lehet csak érdekes egy esetleges cégértékesítés.

 

A kiszállás tervezése az alábbi területekre tér ki:

 • A tulajdonosok és a társaság céljainak meghatározása
 • Üzleti terv és cégértékelés készítés
 • Rövid, közép és hosszú távú stratégia kidolgozása
 • Eladandó cégstruktúra kialakítása, adózási kérdések megfontolása
 • Eladásból származó jövedelem befektetési lehetőségei

Üzleti tervezés és cégértékelés

Az üzleti tervezés, egy vállalkozás jövőbeli teljesítményének alátámasztható becslése sok esetben elengedhetetlen, legyen szó befektetői tárgyalásokról, banki hitelezésről, mérleg-refinanszírozásról vagy bírósági ítéletek támogatásáról. Egy üzleti terv összeállítása a „lentről felfelé” szisztémát követi, azaz a legkisebb tételek tervezésén keresztül áll össze a teljes mérleg, eredmény-, és cash-flow kimutatást.

 

Az üzleti terv készítése során külön vizsgálandó területek:

 • Termékek, szolgáltatások jellege, jellemzőik, piaci lehetőségeik
 • A forgalom generálásának menete, a várható árbevétel nagysága
 • Termeléshez közvetlenül kapcsolódó költségek, az egyes termékek, szolgáltatások eredménytermelő képessége
 • Vállalati központi költségek
 • Alkalmazotti létszám
 • Beruházások, működőtőke, finanszírozás
 • Tőkehelyzet, likviditás
 • Adózás

Az üzleti terv, amely ugyan a vállalati stratégia pénzügyi modellezését testesíti meg, számos esetben kiegészítő szereppel bír. Bemutatja:

 • egy befektető számára, hogy az „mibe fekteti pénzét”
 • a bank számára, hogy milyen feltételek és tartalékok mellett, milyen ütemezésben képes a vállalkozás adósságszolgálatának eleget tenni
 • a bíróság számára, hogy egy esetleges vita alapjául szolgáló vállalkozást hogyan árazna be a piac.

Az üzleti terv realitása és alátámaszthatósága alapvető és elengedhetetlen feltétele annak, hogy céljának megfeleljen, ezért szükséges befektetői és banki tárgyalások során szakértő segítségét kérni .

Az vállalkozás értékének meghatározásának legelfogadottabb és elismertebb változata az üzleti terven alapuló diszkontált cash-flow értékelés. A becsült jövőbeli cash-flow-kat egy átlagos elvárt hozammal diszkontálva (jelenértékre számítva) kalkuláljuk a vállalkozás cégértékét, amelyet a továbbiakban növelünk/csökkentünk a vállalkozás nettó készpénz-/hitelállományával, így származtatva a tőkeértéket.

Egy vállalkozás értékelése során meghatározásra kerül a vállalkozás eszközértéke is (eszközök piaci értékének és a kötelezettségek piaci értékének különbözete, a saját tőke piaci értéke), amely a diszkontált cash-flow értékeléssel összehasonlítva megmutatja a vállalkozás beruházási politikájának sikerességét.  A hasonló iparági tranzakciók bemutatásával készül az összehasonlító szorzószámos értékelés, amely egyrészt bemutatja, hogyan árazza a piac a hasonló tevékenységet végző, hasonló méretű cégeket, másrészt a versenytársak működésére vonatkozóan is információt biztosít a tulajdonosok számára.


Cégérték maximalizálás

Annak érdekében, hogy a vállalatot az elérhető legmagasabb áron lehessen értékesíteni, fel kell készíteni a tranzakcióra. A vállalat működtetése és abból való kiszállás egymástól nem függetlenek, a vállalat építése érdekében tett lépések befektetői szempontból növelik a vállalkozás értékét. Egy cég eladása előtt érdemes azokat a beruházásokat, átalakításokat, racionalizálásokat végrehajtani, melyek eredménye elsősorban nem a vállalatból kivonható jövedelemként, hanem a cégértékben megjelenő növekményként jelenik meg.

 

A cégérték maximalizálás az alábbi tevékenységeket foglalja magába:

 • A vállalat befektetői szempontú SWOT elemzése
 • A vállalat stratégia tervének tisztázása
 • Átstrukturálások (költség, eszköz, üzletág, pénzügyi stb.), a vállalat működésének, nyereségtermelő képességének javítása
 • Felelős vállalatirányítás, tulajdonos-független menedzsment megteremtése
 • Szerződéses, hatósági es egyéb kapcsolatok rendbe tétele, tisztázása
 • Nyilvántartó, teljesítménymérő, ellenőrző rendszerek kiépítése, fejlesztése
 • A kapcsolt vállalkozásokkal összefüggő problémák megoldása
 • Rejtett problémák beazonosítása, megoldási stratégiák kidolgozása

Cégértékesítés

Az üzletrész-értékesítési folyamat időigénye és összetettsége eltérő lehet annak függvényében, hogy mi a tulajdonos célja, eladásról vagy tőkebevonásról beszélünk, pénzügyi vagy szakmai befektetővel állunk szemben, hazai vagy külföldi piaci szereplő a vevő, pusztán cégeladásról van szó vagy egy komplex tulajdonosi stratégia megvalósításáról. 

 

A cégértékesítés indokai lehetnek:

 • Örökös hiánya
 • Új tulajdonosi életpálya, egyéb célok
 • Erőforrás-hiány a további növekedéshez
 • Stratégiai együttműködés
 • Örökösödési vita

Bármi legyen is a tranzakció indoka, abban mindegyik megegyezik, hogy a tulajdonosok célja az üzletrészért kapott ellenérték maximalizálása. 

 

A cégértékesítés gyakoribb típusai:

 • Cégeladás
 • Befektető-bevonás (tőkeemelés)
 • Menedzsment ki-és bevásárlás
 • Tőzsdére vitel

A cégeladás folyamata három fő szakaszból áll: a dokumentációs, az értékesítési és a tranzakciós fázis. Annak érdekében, hogy a teljes folyamat gördülékeny és sikeres legyen befektető-bevonási tapasztalatra, a cégértékesítés lépések és a különböző befektető-típusok alapos ismeretére, illetve tárgyalástechnikai tudásra van szükség. Számos hazai és határon átnyúló ügyletet megvalósító tanácsadó csapatunk a fenti tapasztalatok birtokában szeretnék a legjobb feltételek elérésében segíteni a cégtulajdonost a befektetőkkel szemben.

 

A cégértékesítési folyamat fázisai:

 • Dokumentációs fázis
  • Cégértékesítési dokumentációk összeállítása
 • Értékesítési fázis
  • Megfelelő cégértékesítési eljárás kiválasztása
  • Potenciális befektetők azonosítása
  • Befektetői megkeresések, rövid cégbemutató anyagok készítése és kiküldése
  • Titoktartási megállapodások
  • Cégértékesítési dokumentációk kiküldése
  • Befektetői találkozók és menedzsment prezentációk
 • Tranzakciós fázis
  • Nem kötelező illetve kötelező érvényű ajánlatok tárgyalása
  • Átvilágítás előkészítése, menedzselése
  • Tranzakció strukturálása
  • Adásvételi szerződés tárgyalása
  • A tranzakció zárása

 
Díjmentes konzultáció